wegenbouw

Ook bij bedrijven, industrieterreinen, nieuwbouwwijken en bijvoorbeeld bungalowparken is Bart de Groot Bestratingen actief.
Regelmatig wordt Bart de Groot Bestratingen ingeschakeld door gemeenten en provincies voor de aanleg van straten, wegen, rotondes, wegversmallingen en vluchtheuvels.


actuele projecten